Saptamana “Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

 Anul școlar 2015-2016

Programul activităţilor pentru săptămâna 18-22 aprilie 2016

Şcoala altfel: ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun”

TEMATICA PE ZILE pentru clasele primare şi gimnaziale

LUNI – 18 APRILIE 2016  –  ,,CULTURĂ ȘI  CIVILIZAȚIE“

MARTI- 19 APRILIE 2016 – ZIUA ECOLOGIEI  ȘI A VOLUNTARIATULUI

,,BUNUL SIMT,  SĂNĂTATEA ȘI  MEDIUL ÎNCONJURĂTOR”

MIERCURI- 20 APRILIE 2016 –  ZIUA EDUCATIVĂ  A CONCURSURILOR

Concursul interdisciplinar ,, EURISTICA”  coordonator prof. inv. pr. D.Pârâială

JOI –  21  APRILIE 2016 –  ZIUA    ATELIER , ,,FII CREATIV !”- Proiectul ,,Dăruind vei dobândi”

VINERI – 22 APRILIE 2016 –   ZIUA ACTIVITĂȚILOR CU PĂRINȚII

 ( învățătorii si diriginții  vor propune activități împreuna cu familia, în special în aer liber).  Excursii tematice.

 

 

FIŞA ACTIVITĂŢII

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR” IAŞI

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

Numărul elevilor din școală: 1161 elevi

Numărul cadrelor didactice din școală – 59

COORDONATORUL ACTIVITĂŢII: HOLIC VALENTINA CĂTĂLINA, profesor de geografie, catalinaholic@yahoo.com

Colaboratori – profesor de educație civică  Bejan Camelia, bejan.camelia@yahoo.com

 • profesor consilier școlar Tanasă Teodora, diriginte clasa a VII-a A
 • profesor de educație tenologică și informatică Balan Constantina
 • profesor de educație plastică Verdeși Brîndușa, diriginte clasa a V- a C

 

 1. Titlul activităţiiCARTEA LEGUMELOR, DROGURILE ȘI CALITATEA VIEȚII – calea către Wikispaces, continuare a CĂRŢII FRUCTELOR

 

 1. Domeniul în care se încadreazăEDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

 1. Scopul activităţii:

            Această activitate interdisciplinară, cu implicarea conținuturilor de la disciplinele geografie, biologie, chimie, cultură civică, informatică, educație plastică și consiliere si orientare, va permite elevilor să identifice rolul substanţelor ce intră în alcătuirea plantelor de cultură: fructe, legume și alte plante, în menţinerea sănătăţii populaţiei și totodată îi informează și sensibilizeză asupra efectelor nocive ale consumului de droguri; abordarea sistemică a conţinuturilor învăţate la diferite discipline, transferul informaţiei de la o disciplină la alta şi integrarea de noi conţinuturi prin metode centrate pe elev, propice dezvoltării gândirii critice. Competenţele specifice vizate prin această activitate se regăsesc în programele disciplinelor respective şi reflectă caracterul interdisciplinar al activităţii.

 

 1. Obiectivele educaţionale ale activtiţăţii:
 • asocierea plantelor de cultură identificate în supermarket-uri cu elementele chimice şi vitaminele esenţiale organismului uman;
 • identificarea rolului substanţelor ce intră în alcătuirea fructelor şi legumelor în menţinerea sănătăţii populaţiei;
 • identificarea efectelor nocive pentru sănătate ale componentelor unor plante utilizate ca drog;
 • relaţionarea plantelor de cultură prezente în alimentaţie cu: spaţiul geografic din care provin, elementele sistemului periodic, reprezentarea lor în spaţiul artistic (pictură);
 • identificarea sensului global al unui mesaj simplu despre plante de cultură în limbile engleză şi franceză

 

 1. Elevi participanţi: 80 de elevi: clasa a V-a C – 28 de elevi, clasa a VI- a A – 24 de elevi și clasa a VII– a A – 28 de elevi.

 

 1. Durata şi locul desfăşurării activităţii
 • elevii, individual sau în perechi, au iniţiat activitatea prin scurte investigaţii la Kaufland, Auchan, Carrefour;
 • la şcoală: 3 ore, laboratorul de informatică şi laboratorul de geografie

 

 1. Descrierea activităţii: Activitatea s-a desfășurat pe două secțiuni:

        1. Secțiune I: Cartea legumelor, activitate realizată de elevii claselor a VI-a A și a V-a C. Fiecare elev a primit 5 fişe de lucru (la a căror concepere au contribuit proferorii de geografie, educaţie tehnologică, desen) cu sarcini care precizau etapele desfăşurării activităţii:

 1. etapa I – de investigare: elevii au identificat în supermarket-uri plantele de cultură, au selectat de pe internet şi în bibliografia pusă la dispoziţie informaţiile solicitate despre ţara / zona / continentul de origine, zona de climă, scurtă descriere (4 caracteristici), conţinutul de vitamine, minerale şi rolul acestora în organismul uman (fişa de lucru 1);
 2. etapa a II-a – de prelucrarea a informaţiei şi tehnoredactare: elevii au realizat materialele Word şi Power Point conform cerinţelor fişei de lucru 2 şi au încărcat informaţii pe site-ul wikispaces, creat în acest scop;
 3. etapa a III-a – de prezentare: elevii au prezentat materialele realizate (fişe şi postere) şi au completat fişele de lucru: 3 (localizare pe hartă), 4 (elemente din Tabelul lui Mendeleev; plante ca remediii, plante consumate până la activitate, plante considerate cele mai importante după activitate), 5 (plantele, limbile străine şi pictura); au testat practic parte din fructe şi legume.

      2. Secțiune II: ,,Drogurile și calitatea vieții” – activitate desfăsurată de elevii clasei a VII-a A: Metoda utilizatĂ: Cafeneaua PublicĂ. Au fost selectați 5 elevi ,,proprietari de cafenea”. Fiecare proprietar a primit o întrebare la care grupele ce trec pe la el vor trebui să răspundă. Clasa de elevi a fost împărțită în 5 grupe de lucru. Întrebările propuse au fost:

 • Ce sunt drogurile?
 • Cum putem clasifica drogurile?
 • Care sunt motivele pentru care tinerii se droghează?
 • Cum trebuie să ne ferim de consumul drogurilor?
 • Care sunt efectele consumului de droguri?

     Întrebările au fost scrise pe foi mari, astfel încât elevii să vadă permanent întrebarea la care trebuie să răspundă. La final, după ce toate grupele au răspuns la întrebările propuse, „proprietarii’’ au sintetizat informațiile primite de la echipe și le-au prezentat tuturor.

    Cafeneaua publică este o metoda de dialog interactiv care se centrează pe schimb de informații, valorizând contribuțiile tuturor participanților într-un cadru relaxat.

 

 1. Descrieți rezultatele obţinute în urma activităţii:
 • rezultate materiale: expoziţie cu fişele plantelor de cultură descrise (fructe şi legume), postere cu un accentuat conţinut antidrog; Cartea legumelor, continuare a Cărţii mirodeniilor şi Cărţii fructelor, https:/europes.wikispaices.com
 • rezultate intelectuale: schimbare de mentalităţi, atitudine pozitivă faţă de noua abordare interdisciplinară a conţinuturilor şi faţă de produsele alimentare sănătoase

 

 1. Precizaţi dacă elevii / profesorii / părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru.

        Elevii au fost încântaţi de libertatea (aparentă) avută în organizarea şi desfăşurarea activităţii, de faptul că totul a pornit de la o plimbare prin supermarket şi de posibilitatea folosirii  cunoştinţelor învăţate la alte discipline într-un alt context (elevii de clasa a VII-a şi-au schimbat viziunea asupra Tabelului lui Mendeleev; elevii de clasa a VI-a au fost încântaţi să descopere elementele chimice din Tabel, alături de colegii lor mai mari). Ambele clase au descoperit cât este de util şi de uşor să redactezi după nişte reguli un text şi că este relativ uşor să asociezi informaţii din limba română cu cele din franceză şi engleză.

        Colegii cu care s-a colaborat au descoperit oportunitatea aprofundării unor aspecte legate de disciplinele predate, în alt context.

        Părinţii, uimiţi la început, au sprijinit ulterior copiii în demersurile lor de investigare în supermarket-uri şi pe internet.

        Activitatile interdisciplinare de acest tip reflectă activitatea Clubului Erasmus + care se desfășoară săptămânal.

 

 1. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai bună

     Activitatea vizează caracterul interdisciplinar prin care conţinuturi pot fi abordate în contexte diferite. O astfel de abordare motivează, stimulează imaginaţia şi pune în valoare şi acei elevi care dau dovadă de timiditate în mod obişnuit, care se exprimă mai greu şi obţin cu dificultate o notă mai bună. Contextul nonformal oferit de activitate face posibilă abordarea aprofundării cunoştinţelor cu mai mare uşurinţă din partea elevilor, evidenţiind, în acelaşi timp şi utilitatea acestora.

 


Anul școlar 2014-2015

Saptamana  "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

SCOALA GIMNAZIALA ,,O.CAZIMIR’’, IASI
STR. SOCOLA, NR. 13, TEL: 0232/437954
EMAIL:  sc_ocazimir_iasi@yahoo.com
SITE: www.scoalaotiliacazimiriasi.ro

 

Titlul activității: TRADIȚII LA ROMÂNI – Încondeierea ouălor de Paști

 

Picture 355

Coordonatorul activității: Cristea Constanța, profesor pentru învățământ primar, tel. 0748508984, e-mail: c.cristea60@yahoo.com

Domeniul în care se încadrează: ARTISTIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul activității: Formarea și dezvoltarea abilităților de a  realiza lucrări cu specific pascal în vederea valorificării tradițiilor din zona Moldovei.
 
Obiective educaționale:
 1. să îmbine elementele plastice (linii curbe, frânte, puncte) în obținerea motivelor decorative;
 2. să obțină o cromatică adecvată prin utilizarea culorilor reci, calde și binare.
 3. să decoreze pe ceramică suportul și ouăle ce reprezintă simbolul Sărbătorilor Pascale;
 4. să realizeze cu gust estetic și integral încondeierea ouălor;
 5. să realizeze o miniexpoziție și o revistă cu activitatea realizată.
Elevi participanți: clasele I și a II- a (70 școlari) din grupul țintă.
 
Durata și locul desfășurării activității: ,,FUNDAȚIA SF. MARINA”- IAȘI -Patronată de Mitropolia Moldovei.
 
Descrierea activității:
Tema abordată a fost așezată pe argumente susținute de tradițiile pascale expuse de profesorul de religie. S-au prezentat imagini semnificative din Zona Moldovei în general, a Bucovinei în special. S-au expus ouă încondeiate în mărime mai mare. Profesorul a demonstrat în fața clasei tehnicile de lucru pe ouăle de ceramică. A utilizat acuarela cu pensule subțiri și creioanele cerate pentru îmbinarea liniilor. S-a lucrat și în perechi având ca sarcină întâi pictarea ouălor roșii.
Lucrul pe echipe a vizat realizarea de planșe –felicitări însoțite de iepurași și ouă decorate pe fond de acuarelă sau decorațiuni prin grafică utilizând cariocile.
Activitatea s-a desfasurat prin asigurarea unui fond muzical adecvat, s-au rostit versuri din poezia ,,La Paște” de Otilia Cazimir, s-au prezentat probleme și ghicitori matematice.
La final s-a realizat miniexpoziția cu titlul ,,SĂRBĂTORILE LA ROMÂNI”
Parteneriatul autentic s-a creat între școală, fundație, părinți și bunici.
 
FEED-BACKUL ACTIVITĂȚII:
Rezultatele obținute în urma activității:
Școlarii au dovedit competențe artistice, au marcat în familie simbolistica sărbătorilor. Au dăruit copiilor de la Fundație cadouri și au colaborat în realizarea lucrărilor prin îndemnul proiectului numit ,,CU INIMA-N PALMĂ”. S-au construit relații interpersonale și de empatie, s-au dezvoltat competențe artistice.
În fiecarea an, acesta fiind al III- lea, abordez această tematică ce este solicitată și agreată de școlari. Vom continua acțiunea efectuând în anul următor o excursie în Bucovina prin locurile cu o puternică simbolistică a tradițiilor pascale. A fost propusă în variantele de activități și de către părinți.
Impactul asupra acestei acțiuni a fost unul cu încărcătură pozitivă maximă. Iepurașul de pe ouă a fost o surpriză pentru copii și la final au fost răsplătiți chiar cu un mic iepuraș de ciocolată. Școlarii au lucrat cu pasiune, motivați de dorința de a oferi din lucrările lor copiilor de la Fundația ,, SF. MARINA” și dornici să se vadă în fotografii.
Miniexpoziția realizată a fost un element stimulativ, deoarece s-a încheiat și cu un concurs cu dictonul ,,CEL MAI HAZLIU OU DECORAT!”.
Părinții și partenerii implicați în proiect au format un nucleu puternic oferindu-le copiilor bucuria de a mai organiza o actiune de 1 Iunie.
 
B. Cele mai relevante mărturii ale elevilor / profesorilor / părinților referitoare la activitatea propusă.
1. Versuri create în echipă de școlari:
LA PAȘTE
 
Un ou roșu am pictat,
Iar două le-am decorat
Cu linii, puncte și culori
Să le placă tuturor.
 
În coșulete noi le-am așezat
Și din suflet toți le-am dat
Prietenilor din parteneriat
Pentru un Paște de neuitat.
(Creație în echipă)
 

C. Fotografii


 

Titlul activității:  Noi acum ne pregătim la brutărie să pornim

Coordonatorul /coordonatorii activității:  prof. pt. inv. primar Streba Alina Marianabrutarie 1

Data și locul  desfășurări:  6.04.2015  -Fundatia/Brutăria Omenia

Grupul țintă /clasa:  elevii clasei pregatitoare E

Parteneri implicați:  Fundatia Omenia Iasi- coordonatori Rusu Alexandra

Obiective (2, max. 3 ):

 • Să descopere elementele componente ale pâinii: făină, drojdie, apă, sare
 • Să efectueze experimente simple: prepararea aluatului, modelarea pâinii,constatând rezultatul acestor experimente;
 • Să aprecieze munca depusă de oamenii implicaţi în obţinerea pâinii: agricultori, mecanizatori, morari, brutari, muncitori, ingineri specialişti;
 • Să recunoască uneltele, utilajele şi aparatele de lucru, precum şi produsele muncii

Resurse umane:   20 elevi, prof.inv primar Streba Alina Mariana, parinti: Imbrea Mihaela, Rusu Alexandra

Resurse materiale: grau, faina, paine, cornuri cu ciocolata, sucuri

Descrierea activității: 

Copiii au vrut sa afle cât mai multe lucruri despre pâinea pe care o punem zilnic pe masa, astfel incat am hotarat sa mergem sa vedem cu ochii nostri cum se realizeaza aceasta. Cu aceasta ocazie le-am imbogatit sfera de cunostinte a copiilor cu lucruri interesante despre obtinerea pâinii. Ei au putut vedea din ce se obtine faina, cum se obtine aluatul, procedeul de coacere al painii si nu in ultimul rand felierea si ambalarea acesteia. La finalul activitatii au degustat din produsele finale la care au participat si ei. 

Prin  aceasta activitate elevii clasei pregatitoare au avut ocazia sa faca noi descoperiri si cu siguranta le-am  trezit admiratia si respectul pentru munca oamenilor ce contribuie la fabricarea pâinii.

Modalități de evaluare a activitatii

 • Discutii libere la finalul activitatii si la intoarcerea la scoala.
 • Observarea sistematica a comportamentului elevilor pe durata vizitei

Rezultate înregistrate – anexe fotografii

 

Titlul activității: VIZITA LA ISUJ IAȘI

Coordonatorul /coordonatorii  activității: prof. inv. primar DIMITRIU LAURAISUJ1

Data și locul  desfășurării: 8 aprilie 2015, ISUJ  IAȘI

Grupul țintă: clasa A II-a B

Parteneri implicați: ISUJ IAȘI

Obiective:

 1. reactualizarea  cunoștințelor privind modul de comportare  în cazul unui cutremur;
 2. cunoașterea tehnicii de interventie din dotarea ISUJ Iasi;
 3. dobândirea unor cunoștințe  referitoare la meseria de pompier;

Resurse umane:  33 elevi, 10 părinți

ISUJ2

Resurse materiale:  tehnica  din dotarea  ISUJ

Descrierea activității (max. 5 fraze ) 

Elevii  au   vizionat  tehnica din dotare, , au fost încântați   de activitățile propuse și  desfășurate de pompieri, au pus numeroase   întrebări.

Modalități de evaluare a activitatii – discuții de grup,  fotografii  de la activitate  

Rezultate înregistrate –  fotografii

 

 

 

Titlul activității: "Învăţăm să circulăm corect!"

Coordonatorul /coordonatorii activității: ICHIM-IZVORAN DINU, ICHIM-IZVORAN NICOLETA

Data și locul  desfășurării: 7 aprilie 2015, sala de clasă și curtea școlii

Grupul țintă /clasa: 50 elevi de la clasele I E și a III-a B

Parteneri implicați: 

 • Comisar Daniel Maistru – Inspectoratul de poliției al municipiului Iași 
 • Agent principal Claudia Carp – Poliția Rutieră Iași

 Obiective (2,max. 3 ) :

 • cunoașterea și respectarea semnelor de circulație pe stradă și la spațiile de joacă
 • învățarea, respectarea și punerea în practică a regulilor privind circulația cu biciclete, role 
 • sau trotinete în spațiul public, șosele, parcuri, etc.

Resurse umane: 50 de elevi, 5 carde de poliție rutieră, 2 cadre didactice, 10 părinți de la ambele clase

Resurse materiale: jaloane, biciclete, trotinete, role

Descrierea activității (max.5 fraze)   

De la ora 8,00-9,00 li s-au prezentat elevilor materiale și filmulețe în care victime ale neatenției în spațiul public (șosea) erau copii, iar apoi s-a purtat o discuție privind semnele de circulație. De asemenea, copiilor li s-a dat spre completare un chestionar care viza cunoașterea semnelor de circulație precum și modul de respectare a acestora.                        
În următoarea jumătate de oră, am ieșit cu toții în curtea școlii unde, copiilor li s-a prezentat o mașină cu echipaj și echipament complet de la Poliția Rutieră: radar, cameră de luat vederi, girofar, sirenă și bastoane reflectorizante.
Până la ora 11,30 s-a desfășurat concursul de biciclete, role și trotinete. Spațiul destinat întrecerii a fost marcat cu jaloane și banda galbenă de la Poliția rutieră. Au participat toți elevii la probele pe care le stăpâneau foarte bine!                                   

Modalități de evaluare a activitatii:                                                                                                                                   Evaluarea activității s-a realizat pe baza unui chestionar aplicat elevilor în sala de clasă, iar apoi în curtea școlii, la concursul unde au participat elevi din ambele clase. La sfârșitul activității s-au acordat diplome și premii elevilor câștigători.

Rezultate înregistrate – anexe fotografii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul activității: "Instrucţie şi educaţie – Armata – O Şcoală Altfel"

Coordonatorul /coordonatorii activității: Prof. Roxana Lupu-Ștefan

armata 1

Data și locul desfășurări 7. 04. 2015 – Sediul Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu 

Înalt”

Grupul țintă: Elevii clasei a V-a A

Parteneri implicați: Militarii Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt”

Obiective (2, max. 3 )

 
 • Să înțeleagă importanța și rolul organelor militate în menținerea păcii;
 • Să dobândească noi cunoștințe în legătură cu forțele armate;armata 2
 • Să relaționeze și să socializeze cu militarii

Resurse umane: ofițeri, subofițeri, militari reangajați

Resurse materiale: armamentul din dotare, mașini de luptă, videoproiector, echipament

Descrierea activității (max. 5 fraze )

Activitatea desfășurată a fost un prilej optim pentru ca toți elevii să relaționeze și să socializeze cu militarii. Aceștia au avut posibilitate să descopere ce se întâmplă într-o unitate militară, să mânuiască sub directă supraveghere arme de luptă, să pătrundă în incinta unor taburi, să urmărească filme documentare despre misiunile externe ale militarilor români. De asemenea, au vizitat muzeul din incinta instituției și au participat la un atelier de încondeiat ouă. Activitatea a fost bine organizată și structurată. Elevii au fost încântați și au participat cu mult interes.

Modalități de evaluare a activității:

 • Diplome;
 • Aprecieri verbale

Rezultate înregistrate – anexe fotografii

 

 Titlul activității: Atelier de lucru – FLOAREA DE LOTUS

Coordonatorul /coordonatorii activității:  prof. Balan Constantina

Data și locul  desfășurări: 7 aprilie 2014, sala de clasă

atelier1

Grupul țintă /clasa: elevii clasei a V-a D 

Parteneri implicați: părinții elevilor

Obiective:

 • Dezvoltarea creativitatii;
 • Testarea capacitatii de concentrare si indemanare;
 • Incurajarea muncii in echipa si a ideilor inovatoare.
Resurse umane: elevii, profesorul clasei
Resurse materiale: hartie colorata, sârmuliţă, foarfeca.
Descrierea activității
În cadrul acestei activități, elevii au realizat ornamente – FLOARE DE LOTUS.  folosind tehnica Origami, ornamente  pe care le-au oferit familiei cu ocazia sărbătorilor Pascale.

Modalități de evaluare a activitatii: Realizarea unei expozitii cu lucrările obținute

Rezultate înregistrate: fotografii

 

Titlul activității: CALEIDOSCOPUL PROFESORILOR

Coordonatorul /coordonatorii activității: prof. LĂCRĂMIOARA DONCEAN

Data și locul  desfășurări: 

 • 8.04.2015  FESTIVALUL DE  ŞTIINŢE
 • UNIVERSITATEA  TEHNICĂ ,,GH. ASACHI” IAŞI 
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,GR.T. POPA ” IAŞI

Grupul țintă /clasa:  a VIII-a B

Parteneri implicați: 

 • FESTIVALUL DE ŞTIINŢE 
 • UNIVERSITATEA  TEHNICĂ ,,GH. ASACHI” IAŞI
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,GR.T. POPA”IAŞI

Obiective (2, max. 3 ):  Elevii vor fi capabili:

 • Sa-si puna in valoare talentele si capacitatile, in diferite domenii, in context  educativ nonformal.
 • Să cunoască satisfacţiile, dar şi dificultăţile şi riscurile profesiilor.
 • Să –şi lărgească orizontul de cunoaştere în ceea ce priveşte  oferta de profesii şi specializări a facultăţilor pentru o mai bună alegere a profilului liceului pe care îl va urma.

Resurse umane: grupul de elevi

Resurse materiale:  

 • standurile  demonstrative  amenajate de facultăţile tehnice
 • Biblioteca Tehnică ,,Gh.Asachi”
 • Institutul de Anatomie
 • laboratoare  din U.M.F.

Descrierea activității (max. 5 fraze ): 

Elevii au participat la un tur ghidat al  Universităţii Tehnice ,,Gh. Asachi” . în aula universităţii au primit informaţii cu privire la istoricul facultăţii.  Au putut vizita Biblioteca tehnică votată de curând una dintre cele mai frumoase biblioteci din lume unde au aflat modul în care pot căuta cărţile într-o mare bibliotecă atât în fişe , cât şi în format electronic.

În  ,,Sala Paşilor Pierduţi” elevii au  participat la demonstraţiile şi  la experimentele realizate de voluntarii  facultăţilor tehnice în cadrul ,,Arenei  Ştiinţelor Tehnice”.

La  Universitatea de Medicină şi Farmacie  elevii au avut acces în Institutul de Anatomie unde au putut discuta despre corpul uman. În UMF au participat la experimente în laboratoarele de Biologie celulară şi moleculară,  Morfopatologie, Histologie.

S-au întâlnit şi cu reprezentanţii SSIM care le-au vorbit despre ceea ce înseamnă să fii student la UMF.

Elevii au intrat apoi în Arena Ştiinţelor Medicale unde au participat la diverse activităţi şi experimente: testarea reflexelor,  boli ale creierului, iluzii optice şi acustice, etc.

Modalități de evaluare a activitatii: Evaluarea s-a facut  pe parcursul şi la  sfirsitul activitatilor, elevii implicându-se cu entuziasm in experimentele realizate de voluntarii Festivalului de Ştiinţe.  S-au realizat fotografii.

Rezultate înregistrate: Activitatea a avut rol de orientare socio-profesională pentru elevii clasei a VIII-a, unii elevi dorind să se îndrepte către aceste profesii.


 

Anul școlar 2013-2014

Saptamana  "Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

 

                                                  SCOALA GIMNAZIALA ,,O.CAZIMIR’’, IASI

gradinita

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11

Str. CALEA CHISINAULUI, nr. 3, tel. 0232 246692,

SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!

 

 

Proiect educaţional

”Suntem mici și ne jucăm, împreună învățăm!

ARGUMENT

În grădiniţă, un rol important în formarea personalităţii copilului o au atât activităţile instructiv-educative, desfăşurate în clasă, cât şi cele extracurriculare. Având în vedere impactul constructiv pe care îl au activităţile extracurriculare asupra copilului, am planificat şi desfăşurat diferite forme de astfel de activităţi atractive şi mobilizatoare, care să vizeze educaţia morală a copilului mileniului III, trăirea unor fapte concrete de viaţă, sădind în sufletul inocent al acestuia cele mai alese valori moral-civice.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Scopul proiectului: îmbunătăţirea competenţelor sociale, de cooperare, dezvoltarea comunicarii verbale şi nonverbale şi al creativităţii.

2.  Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea  simtului estetic si a  gustului pentru spectacole de teatru  si muzica instrumentala si vocala;
 • Formarea deprinderii de ingrijire,de iubire si de protejare a plantelor. Constientizarea raportului direct dintre mediu si sanatatea individului si cultivarea atitudinilor responsabile implicate in respectarea mediului.
 • Respectarea regulilor de circulatie;
 • Satisfacerea nevoii de mişcare şi distracţie a preşcolarilor;
 • Dezvoltarea spiritului anteprenorial, în vederea colectării de jucarii ,obiecte de imbracaminte ,pentru ajutorarea copiilor defavorizaţi;
 • Utilizarea corectă a normelor şi  regulilor de comportare civilizată, în spaţiul privat şi public;
 • Stimularea creativităţii, a gândirii logice şi a imaginaţiei preşcolarilor, ca premise ale formării personalităţii.

3. Grupul ţintă:

 • Beneficiari direcţi: copiii preşcolari de la G.P.P. 11 Iaşi.
 • Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, părinţii, bunicii, comunitatea

4. Echipa de proiect:

 1. Prof. PANAITE MARIANA
 2. Prof. MOGILDEA MIHAELA
 3. Educ. IFROSE NICOLETA
 4. Educ. BUTNARIU ADRIANA
 5. Educ. SERPEANU RODICA
 6. Educ. DANILA SIMONA

5. Durata proiectului:   5 aprilie – 11 aprilie 2013

6. Modalitati  de evaluare:

 • Monitorizarea şi evaluarea proiectului – portofoliu, expoziţie foto, CD, raportul final, feed-back-ul participanţilor.
 • Diseminarea activitatilor efectuate. Apecieri verbale.Diplome.

7. Forme de organizare:

 • vizionare spectacole de teatru, magie , muzica;
 • lucru în echipă,
 • ateliere de lucru,
 • concursuri,
 • intalnire cu reprezentantii comunitatii: politist, preot, medic etc.

8. Analiza Swot

a) Puncte tari:

 • atitudini pozitive ale copiilor faţă de activităţile recreative;
 • spirit de toleranţă şi cooperare între toţi copiii;
 • manifestare liberă a personalităţii copiilor în activităţi;
 • schimburi de experienţă între partenerii implicaţi;
 • actiuni de donatie voluntara ;

  b) Puncte slabe:

 •  Lipsa fondurilor financiare pentru organizarea unor activitati in afara gradinitei( excursii ,vizite ,concursuri,vizionari de spectacole,etc0.
 •  Dotarea insuficienta
 •  Neimplicarea parintilor in desfasurarea acestor activitati deoarece coincid cu programul lor de lucru

 c) Oportunitati:

 •  Participarea impreuna cu parintii la unele activitati.         
 •  Diversitatea.
 • Cunoasterea activitatii diferitelor institutii.
 • Plimbarile.

   d) Amenintari:

 • Timpul nefavorabil.
 • Imposibilitatea deplasarii prescolarilor pe distante prea mari.
 • Lipsa fondurilor financiare pentru organizarea unor excursii in aceasta perioada si vizitarea a cat mai multe obiective

 

Gradinita nr 11

 

 

Actiuni desfasurate:

 
 

1. Spectacol de magie in Gradinita

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_06_Image_0001 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_06_Image_0002

 

2.,,Cum imi pastrez sanatatea?’’ – Intalnire cu medicul

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_08_Image_0004 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_08_Image_0003 

 

 

 

 

 

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_08_Image_0001Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_08_Image_0002

 

 

 

 

 

 

 

3.,,Micul Circ’’ –Teatru pentru copii (teatrul Aschiuta )

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_07_Image_0001 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_07_Image_0002 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_07_Image_0003

 

4.,,Stiu sa ma feresc de accidente?’’-Intalnire cu agentul de circulatie

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_10_Image_0001 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_10_Image_0002 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_10_Image_0003                     Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_10_Image_0004 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_10_Image_0005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Concursul transdisciplinar ,,Euristica’’

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_16_Image_0001 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_16_Image_0002 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_16_Image_0003

 

6.,,Cum ne pregatim pentru Invierea Domnului?’’ –Intalnire cu preotul si Impartasirea copiilor;

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_12_Image_0002Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_12_Image_0006Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_12_Image_0001

    Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_12_Image_0003 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_12_Image_0004 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_12_Image_0005

 

7,,Daruieste din suflet’’- Actiune caritabila pentru copiii defavorizati;

    Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_11_Image_0001 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_11_Image_0002   

    Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_11_Image_0003 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_11_Image_0004

 

8.,,Atelierul de incondeiat oua’’-pictura pe oua;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_13_Image_0005Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_13_Image_0006Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_13_Image_0004Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_13_Image_0001 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_13_Image_0002 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_13_Image_0003 

 

9.,,Cinci portii de sanatate’’-actiune in cadrul programului national educational,,Cinci portii de legume,fructe sau suc de fructe’

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_14_Image_0001 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_14_Image_0002 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_14_Image_0003 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_14_Image_0004

 

10.,,Kids Music Show’’  -Spectacol de muzica si karaoke;

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_06_Image_0003 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_06_Image_0004

 

11. Let’s Play! –concurs de limba engleza

 

12.,,Un copil ,o floare…’’ –activitate ecologizare si de plantare de flori  

Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_15_Image_0001 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_15_Image_0002 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_15_Image_0003 Grad. P.P. 11 Iasi- Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2014_Page_15_Image_0004