Noutati

MOBILITATE 2021-2022

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante

Informații – clasa a V-a

Toții elevii care s-au înscris la Testul de competență lingvistică au fost declarați admiși deoarece numărul cererilor a fost mai mic decât numărul de locuri alocat. Prin urmare, testul programat luni, 31 august 2020 nu va mai avea loc.

Înscriere testare
Anunț testare engleză
Model subiecte

Titularizare 2020

REZULTATELE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE / REZERVATE DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – 2020

Accesul candidaților în centrul de concurs se face numai pe baza actului de identitate valabil și a declarației pe proprie răspundere, cu respectarea intervalelor orare precizate în listele afișate. În cazul schimbării numelui, candidații vor prezenta, alături de actul de identitate, și o copie a certificatului de căsătorie, divorț etc.

Proba scrisă începe la ora 9.00, accesul candidaților în săli este permis până la ora 8.15.

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.

Repartizare
Declarație pe proprie răspundere

 

  •