Noutati

Notă!

Vă comunicăm următoarele informații privind calificarea la etapa națională, în conformitate cu Regulamentele specifice de organizare a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox, clasele V-VIII

La etapa naţională, participă câte un elev/an de studiu, primul în ierarhia clasei la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament (80 de puncte).

  1. În plus, vor participa câte 23 de elevi/an de studiu/pețară, care vor fi nominalizați de către Comisia Centrală, pe lista destinată locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform clasamentului naţional realizat pe baza situațiilor transmise de către comisiile județene, după finalizarea etapei judeţene.
  2. I.S.J. Iași va furniza, oficial, toate informațiile/deciziile Comisiei naționale elevilor implicați și profesorilor acestora,  prin canalele specifice de comunicare.

Felicitări tuturor!

Comisia județeană

Rezultate finale clasa a IV-a

Rezultate finale clasa a V-a

Rezultate finale clasa a VI-a

Rezultate finale învățământ special

Rezultat contestatie

MOBILITATE 2021-2022

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante

Informații – clasa a V-a

Toții elevii care s-au înscris la Testul de competență lingvistică au fost declarați admiși deoarece numărul cererilor a fost mai mic decât numărul de locuri alocat. Prin urmare, testul programat luni, 31 august 2020 nu va mai avea loc.

Înscriere testare
Anunț testare engleză
Model subiecte

Titularizare 2020

REZULTATELE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE / REZERVATE DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – 2020

Accesul candidaților în centrul de concurs se face numai pe baza actului de identitate valabil și a declarației pe proprie răspundere, cu respectarea intervalelor orare precizate în listele afișate. În cazul schimbării numelui, candidații vor prezenta, alături de actul de identitate, și o copie a certificatului de căsătorie, divorț etc.

Proba scrisă începe la ora 9.00, accesul candidaților în săli este permis până la ora 8.15.

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.

Repartizare
Declarație pe proprie răspundere

 

  •