Inscrierea in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2017-2018

A N U N Ţ

     Pentru anul școlar 2017 – 2018 în învățământul primar numărul de clase pregătitoare propuse = 5 (125 locuri).

PERIOADELE DE ÎNSCRIERE, CONFORM ORDINULUI M.E.N NR. 3247/14.02.2017 PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 SUNT DETALIATE CONFORM CALENDARULUI AFIȘAT

 

    OMEN nr. 3.247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018

 

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

  • Cerere tip care se completează la secretariatul unității;
  • Copie Certificat de naștere copil;
  • Copii B.I./C.I. ambii părinți și originalele;
  • Aviz epidemiologic de la medicul de familie cu vaccinările la zi;
  • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
  • Copie după prima și ultima pagină a hotărârii de divorț unde este cazul;
  • Dosar cu șină

                

PROGRAM DE ÎNSCRIERE PENTRU CLASA PREGATITOARE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎNTRE 27 FEBRUARIE – 16 MARTIE 2017

LUNI – VINERI  ÎNTRE ORELE  08,00 – 18,00

SÂMBĂTĂ ÎNTRE ORELE 09,00 – 13,00

 

Nu se primesc dosare incomplete.

SE VOR RESPECTA ÎNTOCMAI ETAPELE ȘI PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE.

DIRECȚIUNEA                                                                                           SERVICIUL SECRETARIAT

 

Comments are closed.