Școala Gimnazială "Otilia Cazimir" Iași

Echipa managerială

Director :

Prof. MACSINIUC DELIA

Director adjunct :

Prof. LEȘAN MARINELA