Școala Gimnazială "Otilia Cazimir" Iași

Rezultate finale Olimpiada de religie cultul ortodox, clasele IV-VI, 18 martie 2023

Notă!

Vă comunicăm următoarele informații privind calificarea la etapa națională, în conformitate cu Regulamentele specifice de organizare a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox, clasele V-VIII

La etapa naţională, participă câte un elev/an de studiu, primul în ierarhia clasei la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament (80 de puncte).

  1. În plus, vor participa câte 23 de elevi/an de studiu/pețară, care vor fi nominalizați de către Comisia Centrală, pe lista destinată locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform clasamentului naţional realizat pe baza situațiilor transmise de către comisiile județene, după finalizarea etapei judeţene.
  2. I.S.J. Iași va furniza, oficial, toate informațiile/deciziile Comisiei naționale elevilor implicați și profesorilor acestora,  prin canalele specifice de comunicare.

Felicitări tuturor!

Comisia județeană

Rezultate finale clasa a IV-a

Rezultate finale clasa a V-a

Rezultate finale clasa a VI-a

Rezultate finale învățământ special

Rezultat contestatie