Diseminare

Elevii clasei pregătitoare A au participat la o serie de proiecte eTwinning în anul școlar 2022-2023. Alături de parteneri din Turcia, Grecia, Georgia, Italia, Lituania, Croația, Ucraina, Polonia și Serbia elevii au creat un restaurant online în cadrul proiectului intitulat “Yummy eaTwinning Restaurant”, au rezolvat probleme tehnice prin intermediul “Digitwin @ssistance Company” și au planificat călătorii cu ajutorul “eTwinWorld Travel Agency”. De asemenea, în cadrul proiectelor “Future Children with STEM” și “Co-coding. Code with Collaboration” elevii au rezolvat sarcini cu ajutorul instrumentelor online, fiind astfel promovată dezvoltarea competențelor digitale la elevii de vârstă mică. Prin proiectul “Artificial Environment Resistant to Natural Disasters” se are în vedere conștientizarea elevilor cu privire la problemele din mediul natural și identificarea soluțiilor pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților. Toate aceste activități reprezintă aplicații practice pentru competențele dezvoltate în cadrul proiectului Erasmus+ “Hands on Our Future”, KA121 SCH, 2022-1-RO01-KA121-SCH-000055602, 01.06.2022-31.08.2023.