CLASA A V-A

 

 

Candadatii vor fi admisi in ordinea descrescătoare a mediilor. In cazul in care un candidat se retrage, locul acestuia va fi ocupat de către candidatul cu media următoare.

Link pentru depunerea contestațiilor:

https://docs.google.com/forms/d/16YBUkRS05I7rZCyOc3FrTIBP1cKGHi35FLQl6pnGkXU/edit

 

 

 

 

Proba scrisă de evaluare a competențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze se va desfășura luni, 5 iulie 2021, în intervalul orar 9.00-10.00.
Accesul elevilor în săli se va permite în intervalul orar 8.30-8.45. Aceștia vor avea asupra lor carnetul de elev sau o copie după certificatul de naștere. Redactarea lucrărilor se face cu stilou/pix cu cerneală de culoare albastră.

Afișarea rezultatelor  7 iulie.

Depunerea contestațiilor 7 iulie între orele 9.00-14.00

Afișarea rezultatelor finale 9 iulie.

Se pot înscrie elevii care au absolvit ciclul primar la Școala Gimnazială ”Otilia Cazimir” și cei care au primit acceptul  de transfer de la alte școli.

Pentru înscrierea la testul de engleză accesați link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN3g0gpQe78Zu3fbLEWycOjaeXlITKRGkUaiTFzOJXXjEBCg/viewform

 

 

 

În conformitate cu prevederile OMEN  nr. 4797/31.08.2017,  testul pentru admiterea în clasa a V-a cu cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv constă într-o probă scrisă cu durata de 1 oră. Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a.