Școala Gimnazială "Otilia Cazimir" Iași

SCURT ISTORIC

Construită în anul 1960 cu 16 săli de clasă, școala a funcţionat între 1960 – 1969  sub numele de Liceul “Ilie Pintilie” şi apoi Şcoala Generală nr. 11. În anul 1976 este construită o anexă cu încă 8 săli de clasă şi un atelier pentru băieţi. După decembrie 1989, Şcoala nr. 11 primeşte numele de Şcoala "Otilia Cazimir". În anul 2012 numele școlii devine Școala Gimnazială ”Otilia Cazimir”.

Școala Gimnazială
SPAŢIUL ŞCOLAR ŞI STAREA CLĂDIRILOR

              Reparația capitală a clădirii a început în anul școlar 2007-2008, cu înlocuirea tâmplăriei ferestrelor cu ferestre de tip termopan, fațada fiind refacută aproape în totalitate. În anul 2008 au început lucrările de consolidare și reparații capitale în interiorul școlii. În septembrie 2009 a fost finalizată întreaga lucrare.

              Spațiul școlar este suficient pentru numărul de elevi din școală, procesul de învățământ se desfășoară în două schimburi. Din anul școlar 2018-2019 clasa a VIII-a învață în schimbul de dimineață, ocupând (parțial) laboratoarele școlii. Sala de sport lipsește, fiind amenajată într-o sală de clasă.

Spațiu
Spațiu
 • 24 săli de clasă
 • 4 laboratoare
 • 1 bibliotecă
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet de orientare și consiliere
Dotări echipamente
Dotări echipamente
 • Laptopuri - 61
 • Calculatoare - 25
 • Videoproiectoare - 17
 • Tablă interactivă - 1
 • Supraveghere audio-video: 53 în sălile de clasă,17 pe holuri, 7 în exterior
 • 28 de sisteme digitale (de la Primăria Municipiului Iași)
 • Imprimante-6
 • Mobilier special pentru 7 clase pregătitoare

            În anul 2016 a fost montat sistem de supraveghere video pentru securitatea elevilor care preia imagini de pe holurile școlii, intrările elevilor și curtea școlii. În anul școlar 2019-2020 s-a montat sistem de supraveghere audio video în toate sălile de clasă pentru monitorizarea examenelor naționale.

            Conexiune wi-fi în școală fiind existentă din anul 2016, în anul 2020 toate sălile de clasă din școala au fost conectate prin fibră optică la internet. În același an (2020) s-a creat domeniu Microsoft pe platforma TEAMS, conturi pentru fiecare elev și cadru didactic.
Image
VIZIUNEA
VIZIUNEA
Organizarea activităţii astfel încât elevii sa dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe temeinice la disciplinele de examen, competenţe necesare inserţiei în învăţămâtul liceal şi european,  deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, acestea într-un un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale si morale înalte. Spaţiul necesar fascinantei aventuri a devenirii nu poate fi decât o şcoală prosperă, deschisă spre experienţa cunoaşterii, liberă, lipsită de constrângeri ideologice, concentrată pe ţelul imediat al calităţii informaţiei şi învăţării, permanent conectată la realitate si atentă la perspectivele pe care le oferă discipolilor ei.

Oportunitate în abordarea contextelor educaţionale
Tehnologizare digitală
Implementarea rezultatelor europene
Leadership distribuit
Inițiativăîn consiliere și incluziunea în clasa diversă
Asigurarea securității fizice și de sănătate a elevilor
MISIUNEA ŞCOLII
MISIUNEA ŞCOLII

Școala își propune să creeze un mediu de învățare eficient, promovând învățarea bazată pe competențe, învățarea centrată pe elev, cu accent pe starea de bine a elevilor și a cadrelor didactice. Școala promovează educația pentru toți și pentru fiecare în parte, o educație diferențiată și incluzivă în sens larg (incluziunea elevilor invizibili, incluziunea în clasa diversă).

Dezvoltăm:

 • autonomia în învățare, creativitatea și deschiderea spre învățarea de-a lungul întregii vieți (long life learning);
 • încrederea în propriile forțe, capacitatea de a comunica și de a coopera cu alții pentru a putea dezvolta relații armonioase în familie și societate;
 • angajamentul și responsabilitatea, asumarea conștientă a valorilor naționale, europene și globale;
 • orientarea spre progres și adaptare în viața personală și capacitatea de a contribui la dezvoltarea durabilă a societății.