Prezentare

 • jquery carousel
 • Scoala-europeana-(3)_Page_2
Scoala-europeana-(3)_Page_11 Scoala-europeana-(3)_Page_22
image slider by WOWSlider.com v8.7

Proiectul Erasmus+

 


Viziunea

      Organizarea activităţii astfel încât elevii sa dobandeasca o pregatire generala buna, cunostinte temeinice la disciplinele de examen, competente necesare insertiei in invatamantul liceal si deprinderi de munca intelectuala pentru a putea invata pe tot parcursul vietii, acesteaîntr-un un mediu educational profesionist, la standarde instructionale si morale inalte. Spatiul necesar fascinantei aventuri a devenirii nu poate fi decat o scoala prospera, deschisa spre experienta cunoasterii, libera, lipsita de constrangeri ideologice, concentrata pe telul imediat al calitatii informatiei si invatarii, permanent conectata la realitate si atanta la perspectivele pe care le ofera discipolilor ei.

Oportunitate in abordarea problemelor educationale

Talent in derularea activitatilor

Initiativa in aplicarea inovatiei didactice

Libertate in gandire si actiune

Intelepciune in consilier

Atitudine ferma in asigurarea securitatii elevilor

 

Misiunea scolii

       Misiunea noastra este dezvoltarea fiecarui elev la potentialul sau maxim prin stimularea dorintei de cunoastere, prin formarea de abilitati si deprinderi de utilizare eficienta a informatiei, dezvoltarea de valori si atitudini care constituie esenta cetateniei, pentru a fi capabili sa-si aleaga viitorul cel mai potrivit si sa se adapteze unei societati dinamice.

Valori şi principii

   Pentru realizarea acestei misiuni Scoala Gimnaziale “Otilia Cazimir”Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:

 • Adevărul

    Toata activitatea desfăşurată de către angajatii Scolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iasi va urmări adevărul şi se va baza pe evidente şi fapte verificate.

 • Competenta profesională

   Personalul Scolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi, angajat pe diferite pozitii, trebuie să dovedească prin CV şi prin activitatea desfaşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea către învătare şi perfectionare continuă, asigurarea calitătii şi urmărirea excelentei.

 • Demnitatea

   Personalul Scolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi va trata cu respect şi consideratie toti purtătorii de interese din educatie: cadre didactice, elevi, părinti, reprezentanti ai comunitătii locale.

 • Responsabilitatea

    Fiecare persoană din echipa scolii trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru succes şi eşec, pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate şi să accepte cu demnitate consecintele.

 • Integritatea

   În toate activitătile derulate, personalul Scolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” trebuie să dovedească cinste şi corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat de cei din jur.

 • Îmbunătătirea continuă a serviciilor oferite

 

Scoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi va urmări îmbunătătirea continuă a serviciilor oferite prin:

 • evaluarea continuă a activitătii cadrelor didactice, a personalului  didactic auxiliar si nedidactic de catre echipa manageriala, in vederea asigurarii profesionalismului, a calitătii şi a integritătii;
 • consultarea tuturor actorilor implicati în procesul de educatie (cadre didactice, elevi, părinti, comunitate locală) cu privire la toate demersurile care au în vedere creşterea calitătii serviciilor educationale
 • comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentantii părintilor, elevilor şi comunitătilor locale în vederea obtinerii informatiilor relevante ce au legătură cu serviciile educationale oferite de scoala;
 • realizarea de rapoarte semestriale şi informarea partenerilor cu privire la activitatea Scolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iasi, a stării învătământului  din unitatea scolara, realizarea de parteneriate şi colaborări cu institutii similare din tară şi din Europa, cu institutii non guvernamentale, cu reprezentanti ai autoritătilor nationale, regionale şi locale compararea continuă a rezultatelor activitătii scolii cu rezultatele altor institutii similare din tară şi din Europa
 • implicarea cadrelor didactice în programe de formare continuă, în proiecte europene şi în cercetare;

 

Ritualuri şi ceremonii

     Cultura organizatională conturată în institutia Scoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi reprezintă un ansamblu specific de valori, credinte şi semnificatii împărtăşite de către întregul colectiv.

     Astfel, de-a lungul timpului s-au constituit, în diferite momente ale anului, ritualuri şi ceremonii specifice, care reflectă capacitatea acestei institutii de a fi cu adevărat o „instantă de spiritualitate”.

     Cele mai semnificative dintre acestea sunt:

 • Deschiderea oficială a anului şcolar
 • Festivitatea de omagiere a personalitatii Otiliei Cazimir (12 februarie)
 • Simpozionul „Viata Pamantului depinde de Noi” (februarie)
 • Concursul transdisciplinar de cultură generală „Euristica” (aprilie)
 • Simpozionul „Euristica” cu tema „Tradiţie şi modernitate în învăţământul românesc: abordări euristice, abordări inter/intra/transdisciplinare ale situaţiilor de învăţare” (mai-iunie)
 • Ziua mondială a Educatiei (5 octombrie)
 • Zilele Şcolii Gimnaziale „Otilia Cazimir” (mai-iunie)
 • Premierea elevilor olimpici (luna iunie)
 • Sărbători, întâlniri informale pentru consolidarea echipei (excursii, aniversări, sărbătorirea unor momente cu o semnificatie religioasă, de importanţă istorică sau culturală)