Prezentare

 • jquery carousel
 • Scoala-europeana-(3)_Page_2
Scoala-europeana-(3)_Page_11 Scoala-europeana-(3)_Page_22
image slider by WOWSlider.com v8.7

Proiectul Erasmus+

Viziunea

      Organizarea activităţii astfel încât elevii sa dobandeasca o pregatire generala buna, cunostinte temeinice la disciplinele de examen, competente necesare insertiei in invatamantul liceal si deprinderi de munca intelectuala pentru a putea invata pe tot parcursul vietii, acesteaîntr-un un mediu educational profesionist, la standarde instructionale si morale inalte. Spatiul necesar fascinantei aventuri a devenirii nu poate fi decat o scoala prospera, deschisa spre experienta cunoasterii, libera, lipsita de constrangeri ideologice, concentrata pe telul imediat al calitatii informatiei si invatarii, permanent conectata la realitate si atanta la perspectivele pe care le ofera discipolilor ei.

Oportunitate în abordarea problemelor educaţionale

Tehnologizare digitală

Implementarea obiectivelor proiectelor europene

Lidership distribuit

Inițiativă în consiliere și incluziune

Asigurarea securităţii fizice și de sănătate a elevilor

 

Misiunea scolii

     

Școala își propune să creeze un mediu de învățare eficient, promovând învățarea bazată pe competențe, învățarea centrată pe elev, cu accent pe starea de bine a elevilor și a cadrelor didactice. Școala promovează educația pentru toți și pentru fiecare în parte, o educație diferențiată și incluzivă în sens larg (incluziunea elevilor invizibili, incluziunea în clasa diversă).

Dezvoltăm:

 • autonomia în învățare, creativitatea și deschiderea spre învățarea de-a lungul întregii vieți;
 • încrederea în propriile forțe, capacitatea de a comunica și de a coopera cu alții pentru a putea dezvolta relații armonioase în familie și societate;
 • angajamentul și responsabilitatea, asumarea conștientă a valorilor naționale și globale;
 • orientarea spre succes și excelență în viața personală și capacitatea de a contribui la dezvoltarea durabilă a societății.

Valori şi principii

   Pentru realizarea acestei misiuni Scoala Gimnaziale “Otilia Cazimir”Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:

 • Adevărul

    Toata activitatea desfăşurată de către angajatii Scolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iasi va urmări adevărul şi se va baza pe evidente şi fapte verificate.

 • Competenta profesională

   Personalul Scolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi, angajat pe diferite pozitii, trebuie să dovedească prin CV şi prin activitatea desfaşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea către învătare şi perfectionare continuă, asigurarea calitătii şi urmărirea excelentei.

 • Demnitatea

   Personalul Scolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi va trata cu respect şi consideratie toti purtătorii de interese din educatie: cadre didactice, elevi, părinti, reprezentanti ai comunitătii locale.

 • Responsabilitatea

    Fiecare persoană din echipa scolii trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru succes şi eşec, pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate şi să accepte cu demnitate consecintele.

 • Integritatea

   În toate activitătile derulate, personalul Scolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” trebuie să dovedească cinste şi corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat de cei din jur.

 • Îmbunătătirea continuă a serviciilor oferite

 

OBIECTIVE STRATEGICE

 

 • Dezvoltarea unui management participativ, lidearship distribuit;
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale;
 • Realizarea implementării eficiente a Curriculum-ului Naţional  printr-o abordare orientată spre învățarea bazată pe competențe, centrată pe elevi și spre  nevoile beneficiarilor direcţi și indirecți ai educaţiei;
 • Realizarea implementării eficiente a Curriculum-ului la Decizia Şcolii printr-o abordare orientată spre nevoile beneficiarilor direcţi și indirecți ai educaţiei și a compatibilizării sistemului de  învăţământ implementat în şcoală cu cel European;
 • Dezvoltarea continuă a resurselor umane;
 • Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor financiare şi materiale;
 • Promovarea de relaţii externe bazate pe implicarea unităţii de învăţământ în viaţa comunităţii;

 

Ritualuri şi ceremonii

     Cultura organizatională conturată în institutia Scoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi reprezintă un ansamblu specific de valori, credinte şi semnificatii împărtăşite de către întregul colectiv.

     Astfel, de-a lungul timpului s-au constituit, în diferite momente ale anului, ritualuri şi ceremonii specifice, care reflectă capacitatea acestei institutii de a fi cu adevărat o „instantă de spiritualitate”.

     Cele mai semnificative dintre acestea sunt:

 • Deschiderea oficială a anului şcolar
 • Concursul transdisciplinar de cultură generală „Euristica” (aprilie)
 • Ziua mondială a Educatiei (5 octombrie)
 • Zilele Şcolii Gimnaziale „Otilia Cazimir” (mai-iunie)
 • Premierea elevilor olimpici (luna iunie)
 • Sărbători, întâlniri informale pentru consolidarea echipei (excursii, aniversări, sărbătorirea unor momente cu o semnificatie religioasă, de importanţă istorică sau culturală)